آخرین خرمالوهای پاییز – دروازه تهران

آخرین خرمالوهای پاییز - دروازه تهران - مهدیه باقرزاده

روز‌های آخر پاییز طبیعت خاص خود را دارد. روز‌هایی که درخت‌ها از آخرین برگ‌های زرد و نارنجی سبک می‌شوند و می‌ماند تک مانده میوه‌هایی یادگار از زمستان. منطقه کن از دیرباز منطقه‌ای باغستانی در جوار تهران و خارج از دروازه‌های تهران قدیم بوده است. کن از معدود نقاط تهران امروز است که همچنان بخشی از باغ‌هایش باقی مانده است. خرمالو میوه بومی تهران نیست. این میوه بومی شرق آسیاست و بعد به ایران می‌رسد و با آب و هوای تهران سازگار نشان می‌دهد. مهدیه باقر‌زاده عکاس دروازه تهران در این روز‌های آخر پاییز سری با باغ‌های کن زده و طبیعت را قاب گرفته است.

۲۹ آذر ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران

از میان خبرها: نگاهی به وضعیت میادین میوه و تره‌بار تهران

نظرات بسته شده است.