آرامستان ارامنه در دروازه دولاب – ۱

آرامستان ارامنه در دروازه دولاب- 1 - دروازه تهران - مهدیه باقرزاده

آرامستان ارامنه دولاب قدمتی ۲۵۰ تا ۳۰۰ ساله دارد. اعتماد الاسلطنه در کتاب مرآت البلدان سال تأسیس این آرامستان را حوالی سال ۱۱۰۳ شمسی می‌داند. زمانی که به دستور کریم‌خان زند ارامنه سنگ‌تراش جلفای اصفهان به تهران منتقل و در محله دولاب ساکن شدند. هر جا که زندگان باشند خانه‌ای برای رفتگان برپا می‌کنند. سال ۱۳۱۵ با تخریب آرامستان ارامنه ونک برخی از سنگ‌های قیمتی آن به آرامستان دولاب منتقل شد و از آن به بعد بود که آرامستان ارامنه دولاب به شکلی که امروزی خود نزدیک شد. آرامستان دولاب به بخش‌های مختلفی برای ارامنه گریگور، کاتولیک‌های غرب اروپا، ارامنه کاتولیک، آشوری‌ها و مسیحیان ارتودوکس تفکیک شده است. شهرداری منطقه ۱۴ این روز‌ها کار حفاظت و احیای مجموعه گورستان‌های دولاب را پیش می‌برد و قرار است میدانگاهی به نام صلح در این منطقه بر‌پا شود. مهدیه باقر زاده، عکاس دروازه تهران به این آرامستان رفته و از آن عکاسی کرده است.

۱۵ دی ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران

از میان خبرها: برنامه شهرداری برای احیای گورستان تاریخی محله دولاب

نظرات بسته شده است.