آرامستان ارامنه در دروازه دولاب – ۲

آرامستان ارامنه در دروازه دولاب - دروازه تهران - مهدیه باقرزاده

در میان آپارتمان‌های محله قدیمی دولاب حالا چندان نمی‌توان سراغی از خانه‌های قدیمی گرفت. در این میان فضایی باغ گونه چشم را به خود جلب می‌کند. این فضا پنج در ورودی دارد و سر در آن‌ها به ارمنی نوشته شده است. اینجا آرامگاه ارامنه دروازه دولاب تهران است. قدمت آرامگاه ۱۵۰ تا ۲۰۰ سال تخمین زده می‌شود. این آرامگاه داستان عجیب زیادی در خود دارد. تعدادی از لهستانی‌هایی که در شوروی به سر می‌بردند در ایام جنگ جهانی به قصد مهاجرت به کشور‌های دیگر به ایران می‌آیند اما در نتیجه سختی سفر و بیماری‌های واگیردار تعدادی از آن‌ها جان خود را از دست می‌دهند در گورستان ارامنه به خاک س‍پرده می‌شوند. این روز‌ها شهرداری منطقه ۱۴ کار حفاظت و مرمت فضای گورستان ارامنه را پیش می‌برد و قرار است میدانگاهی به نام صلح در این منطقه بر‌پا شود. البته اطمینان داده شده هیچ دخل و تصرفی در حریم گورستان اتفاق نخواهد افتاد. مهدیه باقرزاده، عکاس دروازه تهران، این روز‌ها به آرامستان دولاب رفته و از آنجا عکاسی کرده است.

۲۰ دی ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران

از میان خبرها: آرامستان ارامنه در دروازه دولاب – ۱

نظرات بسته شده است.