آماده برای تهران برفی – دروازه تهران

آماده برای تهران برفی

در روز‌های گذشته به نقل رئیس سازمان هواشناسی کشور در خبر‌ها عنوان شد که امسال زمستان سردی در پیش خواهد بود و به احتمال تهران هم با چند بارش برف روبرو خواهد شد. تردد در تهران برفی همیشه یکی از مشکلات شهروندان بوده است. در روز‌های گذشته مانور آمادگی برای وضعیت برفی در مناطق دو و شش تهران برگزار شد. روز چهارشنبه با حضور مجتبی یزدانی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، حسن رحمانی شهردار منطقه، مانور برف‌روبی در منطقه دو برگزار شد. امروز، پنجشنبه، شش آذر هم یزدانی در منطقه شش تهران حضور پیدا کرد تا امکانات برف‌روبی در این منطقه را مورد بررسی قرار دهد.

۶ آذر ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران

از میان خبرها: کارگران در اعماق مشغول ‌کارند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.