تاریخ عکاسی در تقاطع دو بهار

تاریخ عکاسی در تقاطع دو بهار

در تقاطع خیابان بهار و بهار شیراز تهران، موزه‌ای خاص قرار گرفته است. این موزه شامل اموال و اشیایی بود که طی دوران حکومت قاجار در ایران جمع آوری شده بود و پس از این بود که موزه‌های رسمی در ایران شکل گرفت. قدمت تشکیل موزه در ایران و قدمت عکاسی در ایران هر دو به زمان قاجار بازمی‌گردد و همان‌طور که اولین موزه در کاخ گلستان شکل گرفته، اولین عکاس‌خانه هم در کاخ گلستان بوده است. موزه‌ی عکس‌خانه‌ی شهر به عنوان اولین موزه‌ي تخصصی تاریخ عکاسی در خاورمیانه شناخته شده است. این موزه وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است و در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۴ هم‌زمان با روز جهانی موزه در فضایی با مساحت ۲۵۰ مترمربع افتتاح شد.

۱۵ مهر ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران

از میان خبرها: منبعی برای دنبال کردن عکس‌های تهران قدیم 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.