تهران زیرِ باران

تهران زیرِ باران

بعد از روزها تنفس هوای آلوده در تهران بارش باران پاییزی برای چند ساعتی هوای شهر را از آلودگی پاک کرد. تهران در نخستین ماه از فصل پاییز روزهای آلوده‌ای را پشت سر گذاشته است. بنا بر آمار کنترل کیفیت هوای تهران، مهر ۹۹ آلوده‌ترین مهرماه در پنج سال اخیر در تهران بوده است. پیش‌بینی می‌شود که تهران پاییز کم بارشی را در سال جاری تجربه خواهد کرد و این شاید به معنای روزهای بیشتری باشد که تهرانی‌های هوای آلوده را تنفس خواهند کرد.

۲۰ آبان ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران

از میان خبرها: سهم منابع آلاینده در آلودگی هوای تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.