خیابان آلمانی تهران به لهجه فرانسوی

خیابان آلمانی تهران به لهجه فرانسوی - دروازه تهران - مهدیه باقرزاده

کوچه برلن یکی از کوچه‌های قدیمی تهران و در همسایگی سفارت آلمان است. نام این کوچه در واقع از شهر برلین آلمان گرفته شده اما گفته می‌شود که بر اساس تلفظ فرانسوی آن به کوچه برلن معروف شده است. برلن یکی از کوچه‌های شناخته شده و بورس پوشاک است. بسیاری از خانواده‌ها برای خرید جهاز و لباس گذرشان به این کوچه افتاده است. برلن مملو از پاساژهای چند طبقه و صدها مغازه است و بسیاری برای گشت و گذار هم به این کوچه سرک می‌کشند. مهدیه باقرزاده، عکاس دروازه تهران سری به این کوچه زده و تصاویری از حال و روز کوچه برلن را ثبت کرده است.

۲۹ بهمن ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران

از میان خبرها: زیر آسمان چتری کوچه تمدن

نظرات بسته شده است.