در‌ها و صدا‌ها

کوبه در‌ها و صدا‌ها - دروازه تهران - مهدیه باقرزاده

کوبه‌ یکی از مشخصه‌های در‌های قدیمی است. در بعضی از در‌ها از دو مدل مختلف کوبه استفاده می‌شده که یکی به شکل چکش و دیگری به صورت حلقه است. صدای ایجاد شده از برخورد کوبه چکش مانند بم است و مرد‌ها از آن استفاده می‌کرده‌اند. کوبه حلقه‌ای صدای زیرتری داشته از سوی زنان استفاده می‌شده است. با این نشانه‌گذاری صاحب‌خانه متوجه جنسیت مراجعه‌کننده می‌شده و بر این اساس، آداب فرهنگی برای پاسخ‌گویی یا پذیرایی اجرا می‌شده است. این البته همیشه نبوده و درهای تک کوبه هم دیده می‌شود. مهدیه باقر‌زاده،‌عکاس دروازه تهران، تعدادی از کوبه‌های باقی‌مانده روی در‌های قدیمی را عکاسی کرده است.

۱۱ بهمن ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران

از میان خبرها: آلبوم «در»‌ها

نظرات بسته شده است.