روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۰ آبان ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

آیا خیابان‌های پایتخت تغییر خواهند کرد؟

آنچه خیابان کامل می‌نامند

اواسط سلطنت ناصرالدین شاه قاجار بود که تهران برای نخستین بار با مسیری به نام «خیابان» آشنا شد. روستایی که تا پیش از این تنها صاحب کوی و برزن بود، با تحولی عظیمی که ناصرالدین شاه در آن پدید آورد، صاحب راه‌های خاکی شد که به آن خیابان می‌گفتند…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

آیا خیابان‌های پایتخت تغییر خواهند کرد؟

آنچه خیابان کامل می‌نامند

اواسط سلطنت ناصرالدین شاه قاجار بود که تهران برای نخستین بار با مسیری به نام «خیابان» آشنا شد. روستایی که تا پیش از این تنها صاحب کوی و برزن بود، با تحولی عظیمی که ناصرالدین شاه در آن پدید آورد، صاحب راه‌های خاکی شد که به آن خیابان می‌گفتند…

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.