روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۰ آذر ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۰ آذر ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

خانه به دوشی چه تبعاتی برای پایتخت داشته است؟

مردمی با خاطرات مات

۱۴ میلیون ایرانی زندگی و کار در تهران را برگزیده‌اند. این شهر برای بسیاری از آن‌ها محلی برای گذار است و جایی برای کار کردن؛ اما برای عده‌ای دیگر شهری است برای ساکن بودن. آن‌ها حتی اگر مهاجر باشند در این شهر تشکیل خانواده می‌دهند و نیازمند سقفی بالای سر خود هستند.

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

خانه به دوشی چه تبعاتی برای پایتخت داشته است؟

مردمی با خاطرات مات

۱۴ میلیون ایرانی زندگی و کار در تهران را برگزیده‌اند. این شهر برای بسیاری از آن‌ها محلی برای گذار است و جایی برای کار کردن؛ اما برای عده‌ای دیگر شهری است برای ساکن بودن. آن‌ها حتی اگر مهاجر باشند در این شهر تشکیل خانواده می‌دهند و نیازمند سقفی بالای سر خود هستند.

ادامه مقاله

 

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.