روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ویژه نامه تئاترشهر - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

درباره ایده حصار کشی به دور تئاتر شهر

این ساختمان برای شهر است

 بار دیگر بحث ایجاد حصار پیرامون مجموعه تئاتر شهر در رسانه‌ها بالا گرفته است. البته که مدافعان این طرح از عبارت «ایجاد حریم امن» استفاده می‌کنند. یکی از خبرگزاری‌ها برای تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطبان و احتمالاً مدیران تصمیم‌گیر اقدام به انتشار عکسی کرده است که در آن ردی از خون در محوطه جلوی تئاتر شهر دیده می‌شود و …

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

درباره ایده حصار کشی به دور تئاتر شهر

این ساختمان برای شهر است

 بار دیگر بحث ایجاد حصار پیرامون مجموعه تئاتر شهر در رسانه‌ها بالا گرفته است. البته که مدافعان این طرح از عبارت «ایجاد حریم امن» استفاده می‌کنند. یکی از خبرگزاری‌ها برای تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطبان و احتمالاً مدیران تصمیم‌گیر اقدام به انتشار عکسی کرده است که در آن ردی از خون در محوطه جلوی تئاتر شهر دیده می‌شود و …

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.