روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۰ دی ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۰ دی ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

۱۲ شهر ایران در میان شهرهای دوستدار کودک

شنیدن صدای کودکان در شهر

 «کودکان» اجزای نادیده گرفته شده شهرها هستند. شهروندانی کوچک که حضورشان، خواسته‌ها و نیازهایشان در شهر در جریان گسترش شهرنشینی حذف شده یا تنها به ایجاد فضاهای بازی و مدارس محدود شده است. به تازگی نگرش‌های تازه‌ای درباره شهر و اهمیت توجه به کودکان در شهر شکل گرفته است.

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

۱۲ شهر ایران در میان شهرهای دوستدار کودک

شنیدن صدای کودکان در شهر

 «کودکان» اجزای نادیده گرفته شده شهرها هستند. شهروندانی کوچک که حضورشان، خواسته‌ها و نیازهایشان در شهر در جریان گسترش شهرنشینی حذف شده یا تنها به ایجاد فضاهای بازی و مدارس محدود شده است. به تازگی نگرش‌های تازه‌ای درباره شهر و اهمیت توجه به کودکان در شهر شکل گرفته است.

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.