روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۱ آبان ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۱ آبان ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

وضعیت ولیعصر زیر ذره‌بین

در تلاش برای حفظ بلندترین خیابان پایتخت

تهران بدون خیابان ولیعصر قطعاً چیزی کم دارد و ولیعصر بدون چنارها و منظرش دیگر آن خیابان همیشگی شهر نیست. این بلندترین خیابان شهر، محل خاطرات تلخ و شیرین یک شهر است. خیابانی شمالی‌ترین نقطه شهر را به جنوبی‌ترین نقطه‌اش وصل می‌کند. خیابان ولیعصر همیشه زیر ذره‌بین شهروندان و مدیریت شهری است…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

وضعیت ولیعصر زیر ذره‌بین

در تلاش برای حفظ بلندترین خیابان پایتخت

تهران بدون خیابان ولیعصر قطعاً چیزی کم دارد و ولیعصر بدون چنارها و منظرش دیگر آن خیابان همیشگی شهر نیست. این بلندترین خیابان شهر، محل خاطرات تلخ و شیرین یک شهر است. خیابانی شمالی‌ترین نقطه شهر را به جنوبی‌ترین نقطه‌اش وصل می‌کند. خیابان ولیعصر همیشه زیر ذره‌بین شهروندان و مدیریت شهری است…

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.