روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۱ آذر ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۱ آذر ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

کرونا مراوده معلولان با شهر را به حداقل رسانده است

مصائب مضاعف در روزگار همه‌گیری

فضاهای عمومی شهری بستری برای شکل‌‌گیری تعاملات اجتماعی و مراودات شهروندی هستند و نقش اساسی را در شکل‌گیری مشارکت‌های اجتماعی شهروندان ایفا می‌کنند. خیابان‌ها، کوچه‌ها و پیاده‌راه‌ها به عنوان فضاهای حرکتی و میدانگاه‌ها، پارک‌ها و بلوارها به عنوان فضاهای مکث و …

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

کرونا مراوده معلولان با شهر را به حداقل رسانده است

مصائب مضاعف در روزگار همه‌گیری

فضاهای عمومی شهری بستری برای شکل‌‌گیری تعاملات اجتماعی و مراودات شهروندی هستند و نقش اساسی را در شکل‌گیری مشارکت‌های اجتماعی شهروندان ایفا می‌کنند. خیابان‌ها، کوچه‌ها و پیاده‌راه‌ها به عنوان فضاهای حرکتی و میدانگاه‌ها، پارک‌ها و بلوارها به عنوان فضاهای مکث و …

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.