روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

بزرگراه شهید نجفی رستگار چگونه بعد از ۱۰ سال به بهره‌برداری رسید؟

راهی کوتاه‌تر به سوی شرق

بزرگراه شهید نجفی رستگار از جمله پروژه‌های عمرانی تهران است که پس از گذشت یک دهه از آغاز عملیات عمرانی به روزهای پایانی ساختش نزدیک می‌شود.‌

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

بزرگراه شهید نجفی رستگار چگونه بعد از ۱۰ سال به بهره‌برداری رسید؟

راهی کوتاه‌تر به سوی شرق

بزرگراه شهید نجفی رستگار از جمله پروژه‌های عمرانی تهران است که پس از گذشت یک دهه از آغاز عملیات عمرانی به روزهای پایانی ساختش نزدیک می‌شود.‌

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.