روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۱ دی ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۱ دی ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

پیش‌بینی آینده تهران با وخامت اوضاع اقتصادی

شهر در محاصره دستفروشان

هرچند سابقه دستفروشی در ایران به گذشته‌های دور بازمی‌گردد اما رشد چشمگیر این پدیده طی یک دهه اخیر که کشور با بحران اقتصادی همراه بوده به‌عنوان یک پدیده خاص مورد توجه قرارگرفته است. گاهی به شدت با آن مقابله شده و گاهی پیشنهاد‌هایی برای قانونی شدن آن به عنوان …

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

پیش‌بینی آینده تهران با وخامت اوضاع اقتصادی

شهر در محاصره دستفروشان

هرچند سابقه دستفروشی در ایران به گذشته‌های دور بازمی‌گردد اما رشد چشمگیر این پدیده طی یک دهه اخیر که کشور با بحران اقتصادی همراه بوده به‌عنوان یک پدیده خاص مورد توجه قرارگرفته است. گاهی به شدت با آن مقابله شده و گاهی پیشنهاد‌هایی برای قانونی شدن آن به عنوان …

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.