روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۲ آبان ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۲ آبان ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

زباله‌های الکترونیکی بازیافت می‌شوند

زباله عجیب در میان طلای کثیف

نگرانی از دفع زباله‌های در طبیعت یکی از دغدغه‌های شهرهای بزرگ است. از پلاستیک‌های خرید تا ته‌سیگارهای رها شده، آسیب‌های جدی به زیست طبیعت وارد می‌کنند. شاید کمتر کسی موقع خرید وسایل الکترونیکی به موضوع زباله‌های حاصل از خراب شدن یا از دور خارج شدن این دستگاه‌ها فکر کند…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

زباله‌های الکترونیکی بازیافت می‌شوند

زباله عجیب در میان طلای کثیف

نگرانی از دفع زباله‌های در طبیعت یکی از دغدغه‌های شهرهای بزرگ است. از پلاستیک‌های خرید تا ته‌سیگارهای رها شده، آسیب‌های جدی به زیست طبیعت وارد می‌کنند. شاید کمتر کسی موقع خرید وسایل الکترونیکی به موضوع زباله‌های حاصل از خراب شدن یا از دور خارج شدن این دستگاه‌ها فکر کند…

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.