روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۳ آذر ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۳ آذر ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

نگاهی به هویت بخشی دانشگاه تهران به شهر و شهروندانش

 با حضور چهارگوشه کشور

هر جا که دانشگاه یا محل علم‌اندوزی برپا شده، هویت مکانی آن دچار دگرگونی و تحول شده است. شاید مهم‌ترین ویژگی علم، دانش و آگاهی تغییر زاویه دید انسان‌ها به زندگی باشد که به دگرگونی هویت مکان‌ها و حتی نحوه توسعه آن‌ها نیز تأثیر می‌گذارد. دانشگاه تهران یکی از تأثیرگذارترین بناهایی است که …

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

نگاهی به هویت بخشی دانشگاه تهران به شهر و شهروندانش

 با حضور چهارگوشه کشور

هر جا که دانشگاه یا محل علم‌اندوزی برپا شده، هویت مکانی آن دچار دگرگونی و تحول شده است. شاید مهم‌ترین ویژگی علم، دانش و آگاهی تغییر زاویه دید انسان‌ها به زندگی باشد که به دگرگونی هویت مکان‌ها و حتی نحوه توسعه آن‌ها نیز تأثیر می‌گذارد. دانشگاه تهران یکی از تأثیرگذارترین بناهایی است که …

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.