روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۳ دی ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۳ دی ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

وضعیت پسماند و شیرابه در پایتخت چگونه است؟

۹۰۰ گرم پسماند، سهم روزانه هر تهرانی

ایرانی‌ها به شکل سنتی از وسایل خود تا حد امکان استفاده می‌کردند و این فرهنگ مانعی جدی بر سر راه مصرف‌گرایی و تولید زباله بود. این روش قدیمی اما سودمند برای محیط‌زیست، قواعد توسعه پایدار (شکلی از زندگی که موجب تخریب محیط ‌زیست نشود) را در دل خود داشت.

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

وضعیت پسماند و شیرابه در پایتخت چگونه است؟

۹۰۰ گرم پسماند، سهم روزانه هر تهرانی

ایرانی‌ها به شکل سنتی از وسایل خود تا حد امکان استفاده می‌کردند و این فرهنگ مانعی جدی بر سر راه مصرف‌گرایی و تولید زباله بود. این روش قدیمی اما سودمند برای محیط‌زیست، قواعد توسعه پایدار (شکلی از زندگی که موجب تخریب محیط ‌زیست نشود) را در دل خود داشت.

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.