روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۴ آبان ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۴ آبان ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

محله اوین تهران چگونه پدید آمدند؟

 باغ‌های نمانده یک محله

 اوین، نام یکی از محلات قدیمی شمیران است. محله‌ای که نامش در میان تهرانی‌ها در درجه اول به واسطه منطقه کوهستانی اوین-درکه و در درجه دوم به دلیل بازداشتگاه معروفش شهرت یافته است. بنا به گفته‌ها و شنیده‌ها قدمت محله اوین به هزار سال پیش باز می‌گردد، زمانی که هنوز نام اوین بر این محله گذاشته نشده بود.

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

محله اوین تهران چگونه پدید آمدند؟

 باغ‌های نمانده یک محله

 اوین، نام یکی از محلات قدیمی شمیران است. محله‌ای که نامش در میان تهرانی‌ها در درجه اول به واسطه منطقه کوهستانی اوین-درکه و در درجه دوم به دلیل بازداشتگاه معروفش شهرت یافته است. بنا به گفته‌ها و شنیده‌ها قدمت محله اوین به هزار سال پیش باز می‌گردد، زمانی که هنوز نام اوین بر این محله گذاشته نشده بود.

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.