روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۵ آبان ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۵ آبان ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

محدوده‌های خطرناک پایتخت روی میز تصمیم‌گیری

گودهای تهران!

تهران شهر پر چالشی است. شهری که هر روز شاهد اتفاقات مختلفی است و گاهی این اتفاقات حوادث تلخی را رقم می‌زنند. زوایای مختلف شهر نیازمند رسیدگی‌های مختلف هستند تا حیات شهر تهران تحت تأثیر قرار نگیرد و شاهد اتفاقات تلخ در تهران نباشیم. با این وجود در دورهای گذشته مدیریت شهری بی‌توجهی به گودهای…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

محدوده‌های خطرناک پایتخت روی میز تصمیم‌گیری

گودهای تهران!

تهران شهر پر چالشی است. شهری که هر روز شاهد اتفاقات مختلفی است و گاهی این اتفاقات حوادث تلخی را رقم می‌زنند. زوایای مختلف شهر نیازمند رسیدگی‌های مختلف هستند تا حیات شهر تهران تحت تأثیر قرار نگیرد و شاهد اتفاقات تلخ در تهران نباشیم. با این وجود در دورهای گذشته مدیریت شهری بی‌توجهی به گودهای…

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.