روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۵ آذر ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۵ آذر ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

وضعیت نگران کننده یک خانه تاریخی

شاهکار خیابان سمیه مصالح فروشی شد

تقاطع خیابان ایرانشهر و سمیه محل قرار گرفتن یکی از خاص‌ترین بناهای این محله است. خانه‌ای ویلایی که در دوره پهلوی دوم ساخته شده حسابی خودنمایی می‌کند. یک ویلای خاص با تزیینات منحصربه‌فرد که حتی حالا با وجود تعرض به بخش‌هایی از آن همچنان دیدنی است.

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

وضعیت نگران کننده یک خانه تاریخی

شاهکار خیابان سمیه مصالح فروشی شد

تقاطع خیابان ایرانشهر و سمیه محل قرار گرفتن یکی از خاص‌ترین بناهای این محله است. خانه‌ای ویلایی که در دوره پهلوی دوم ساخته شده حسابی خودنمایی می‌کند. یک ویلای خاص با تزیینات منحصربه‌فرد که حتی حالا با وجود تعرض به بخش‌هایی از آن همچنان دیدنی است.

ادامه مقاله

 

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.