روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۶ آذر ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۶ آذر ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

شب‌های شهر دیگر زنده نیست

تهران، ساعت ۲۱

کرونا زندگی را به شکلی تغییر داده که پیش از این تصورش هم به سختی ممکن بود. شهر و زندگی شهری یکی از مهم‌ترین مسائلی است که تجربه آن در کرونا به طور جدی تغییر کرده است. در روزهای پایان سال ۹۸ و ابتدای انتشار گسترده ویروس کرونا، تهران خلوت‌ترین شب عید خود را در دهه‌های اخیر تجربه کرد.

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

شب‌های شهر دیگر زنده نیست

تهران، ساعت ۲۱

کرونا زندگی را به شکلی تغییر داده که پیش از این تصورش هم به سختی ممکن بود. شهر و زندگی شهری یکی از مهم‌ترین مسائلی است که تجربه آن در کرونا به طور جدی تغییر کرده است. در روزهای پایان سال ۹۸ و ابتدای انتشار گسترده ویروس کرونا، تهران خلوت‌ترین شب عید خود را در دهه‌های اخیر تجربه کرد.

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.