روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - منطقه ۱۸ تهران - ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای در منطقه ۱۸

۷۲ پروژه برای محله‌های یک منطقه قدیمی

سال ۱۳۹۹ در منطقه ۱۸ شهرداری تهران ۷۲ پروژه توسعه محله‌ای با اعتبار ۶۱ میلیارد تومان تعریف و به اجرا رسیده است.

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای در منطقه ۱۸

۷۲ پروژه برای محله‌های یک منطقه قدیمی

سال ۱۳۹۹ در منطقه ۱۸ شهرداری تهران ۷۲ پروژه توسعه محله‌ای با اعتبار ۶۱ میلیارد تومان تعریف و به اجرا رسیده است.

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.