روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۷ آبان ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۷ آبان ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran - سایت دروازه تهران

یادداشت روز یادداشت روز

چگونه پای «شهر فرنگ» به تهران باز شد؟

نمایش فرنگ در جعبه جادویی

پیش از اینکه پای تلویزیون و سینما به ایران باز شود، شهر فرنگی‌ها بودند که مردم ایران را با تصاویر متحرک آشنا کردند. این تصاویر متحرک که روایت‌کننده قصه‌های عامیانه فارسی بودند، خیلی زود به یکی از تفریحات و سرگرمی‌های مردم تهران برای دهه‌ها تبدیل شدند…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

چگونه پای «شهر فرنگ» به تهران باز شد؟

نمایش فرنگ در جعبه جادویی

پیش از اینکه پای تلویزیون و سینما به ایران باز شود، شهر فرنگی‌ها بودند که مردم ایران را با تصاویر متحرک آشنا کردند. این تصاویر متحرک که روایت‌کننده قصه‌های عامیانه فارسی بودند، خیلی زود به یکی از تفریحات و سرگرمی‌های مردم تهران برای دهه‌ها تبدیل شدند…

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.