روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۸ آبان ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۸ آبان ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran - سایت دروازه تهران

یادداشت روز یادداشت روز

چالش تغییر نام کوچه‌ها و خیابان‌ها

اهالی نیازمند توجیه!

تغییر نام کوچه‌ها و خیابان‌ها در دوره‌های مختلف مدیریت شهری همواره یکی از چالش‌های شهر بوده است. نام‌گذاری‌هایی که گاهی جنجال‌برانگیز نیز می‌شود و گاهی هم اهالی آن کوچه یا خیابان روی خوشی نسبت به تغییر نام محل زندگی خود نشان نمی‌دهند…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

چالش تغییر نام کوچه‌ها و خیابان‌ها

اهالی نیازمند توجیه!

تغییر نام کوچه‌ها و خیابان‌ها در دوره‌های مختلف مدیریت شهری همواره یکی از چالش‌های شهر بوده است. نام‌گذاری‌هایی که گاهی جنجال‌برانگیز نیز می‌شود و گاهی هم اهالی آن کوچه یا خیابان روی خوشی نسبت به تغییر نام محل زندگی خود نشان نمی‌دهند…

ادامه مقاله

 

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.