روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۸ آذر ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۸ آذر ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

امیرعلی سردار افخمی معمار ساختمان تئاتر شهر درگذشت

آن ساختمان گرد در میان شهر

آن ساختمان گرد واقع در چهارراه ولیعصر حالا به یکی از مهم‌ترین نماد‌های شهر تهران تبدیل شده است. موقعیت جغرافیایی این ساختمان به گونه‌ای است که حتماً نباید تماشاگر تئاتر باشی تا آن را بشناسی. بخصوص که نام‌گذاری یکی از ایستگاه‌های مترو به نام تئاتر شهر در چرخیدن نام این ساختمان میان ساکنان تهران تأثیر زیادی داشته…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

امیرعلی سردار افخمی معمار ساختمان تئاتر شهر درگذشت

آن ساختمان گرد در میان شهر

آن ساختمان گرد واقع در چهارراه ولیعصر حالا به یکی از مهم‌ترین نماد‌های شهر تهران تبدیل شده است. موقعیت جغرافیایی این ساختمان به گونه‌ای است که حتماً نباید تماشاگر تئاتر باشی تا آن را بشناسی. بخصوص که نام‌گذاری یکی از ایستگاه‌های مترو به نام تئاتر شهر در چرخیدن نام این ساختمان میان ساکنان تهران تأثیر زیادی داشته…

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.