روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۸ دی ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۸ دی ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

آمار و ارقامی درباره فرهنگ آپارتمان‌نشینی در تهران

۳۹ درصد آپارتمان‌نشین‌ها به همسایه اعتماد ندارند

مشکلات زندگی آپارتمانی از زمانی آغاز می‌شود که ساکنان آپارتمان‌ها همچنان پیرو سبک زندگی سنتی خود در خانه‌های مستقل و حیاط دار باشند؛ صحبت کردن با صدای بلند، رفت‌وآمد در هر زمان از شبانه‌روز، بلندی صدای تلویزیون، رادیو و ضبط صوت و بسیاری از نمونه‌های دیگر، از جمله عادت‌های ناهمخوان با زندگی در آپارتمان است.

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

آمار و ارقامی درباره فرهنگ آپارتمان‌نشینی در تهران

۳۹ درصد آپارتمان‌نشین‌ها به همسایه اعتماد ندارند

مشکلات زندگی آپارتمانی از زمانی آغاز می‌شود که ساکنان آپارتمان‌ها همچنان پیرو سبک زندگی سنتی خود در خانه‌های مستقل و حیاط دار باشند؛ صحبت کردن با صدای بلند، رفت‌وآمد در هر زمان از شبانه‌روز، بلندی صدای تلویزیون، رادیو و ضبط صوت و بسیاری از نمونه‌های دیگر، از جمله عادت‌های ناهمخوان با زندگی در آپارتمان است.

ادامه مقاله

 

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.