روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ – نقاشی کودکان

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ - ویژه نامه مسابقه نقاشی کودکان و تهران - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

دومین مسابقه نقاشی کودکان و شهر

شهری که با کرونا از پشت پنجره دیدیم

تهران کلان شهری جوان است. بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ ۲۵ درصد جمعیت تهران زیر ۱۸ سال است و بیش از ۳ میلیون نفر از جمعیتش کودکان هستند…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

دومین مسابقه نقاشی کودکان و شهر

شهری که با کرونا از پشت پنجره دیدیم

تهران کلان شهری جوان است. بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ ۲۵ درصد جمعیت تهران زیر ۱۸ سال است و بیش از ۳ میلیون نفر از جمعیتش کودکان هستند…

ادامه مقاله

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.