روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۹ آذر ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۹ آذر ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

گزارش شورای شهر از میزان خسارت کرونا به شهرداری

۹ هزار میلیارد خسارت در پیش است

 پاییز سال گذشته چه کسی می‌توانست تصور کند که بشریت با چه بحرانی عالم‌گیری روبرو خواهد بود. آنچه رخداد نشان می‌دهد که هیچ یک از سیستم‌های کشور‌داری و شهر‌گردانی آماده چنین بحران فراگیری نبودند. معدودی از سیستم‌های مدیریتی توانستند واکنشی سریع به شرایط نشان دهند اما…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

گزارش شورای شهر از میزان خسارت کرونا به شهرداری

۹ هزار میلیارد خسارت در پیش است

 پاییز سال گذشته چه کسی می‌توانست تصور کند که بشریت با چه بحرانی عالم‌گیری روبرو خواهد بود. آنچه رخداد نشان می‌دهد که هیچ یک از سیستم‌های کشور‌داری و شهر‌گردانی آماده چنین بحران فراگیری نبودند. معدودی از سیستم‌های مدیریتی توانستند واکنشی سریع به شرایط نشان دهند اما…

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.