روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱ آبان ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱ آبان ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

تبعات تازه همه‌گیری برای شهرها

ماسک‌های رها شده

کرونا جنبه‌ها مختلفی از زیست بشر را تحت تأثیر قرار داده است. با آغاز کرونا خانه‌نشینی بشر گویی فرصتی برای تنفس زمین بود. جمعی از مردم در خانه‌ها مشغول پختن کیک و پیتزا شدند، خیابان‌ها خلوت، آسمان آبی و بسیاری از صنایع آلاینده به جبر روزگار یا تعطیل یا با ظرفیت کمتری فعالیت می‌کردند…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

تبعات تازه همه‌گیری برای شهرها

ماسک‌های رها شده

کرونا جنبه‌ها مختلفی از زیست بشر را تحت تأثیر قرار داده است. با آغاز کرونا خانه‌نشینی بشر گویی فرصتی برای تنفس زمین بود. جمعی از مردم در خانه‌ها مشغول پختن کیک و پیتزا شدند، خیابان‌ها خلوت، آسمان آبی و بسیاری از صنایع آلاینده به جبر روزگار یا تعطیل یا با ظرفیت کمتری فعالیت می‌کردند…

ادامه مقاله

 

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.