روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۰ آذر ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۰ آذر ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

تهران با دیوار‌نگاری‌‌هایش به دنبال سیمایی جدید است

دیوار‌هایی که خواب نقاش می‌بینند

 یکی از چیز‌هایی که امروزه شهرهای مدرن را برای شهروندانشان قابل تحمل می‌کند، آثار هنری‌ای است که هنرمندان در گوشه و کنار شهرها به نمایش می‌گذارند. فضاهای شهری بزرگ‌ترین گالری‌های هنری هستند که بازدیدکنندگانی به وسعت یک شهر دارند؛ اما تنها این هنرمندان نیستند که از نمایش آثار …

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

تهران با دیوار‌نگاری‌‌هایش به دنبال سیمایی جدید است

دیوار‌هایی که خواب نقاش می‌بینند

 یکی از چیز‌هایی که امروزه شهرهای مدرن را برای شهروندانشان قابل تحمل می‌کند، آثار هنری‌ای است که هنرمندان در گوشه و کنار شهرها به نمایش می‌گذارند. فضاهای شهری بزرگ‌ترین گالری‌های هنری هستند که بازدیدکنندگانی به وسعت یک شهر دارند؛ اما تنها این هنرمندان نیستند که از نمایش آثار …

ادامه مقاله

 

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.