روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۱ آبان ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۱ آبان ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

چه بر سر قدیمی‌ترین قنات تهران آمد؟

مهرگرد هنوز جان در بدن دارد

قنات مهرگرد روزگاری رگ حیاتی تهران قدیم بود. قناتی که حتی در رسیدن تهران به جایگاه پایتختی بی‌تأثیر نبوده است. پایتخت اما به قنات مهم و تاریخش بی‌وفا بوده است. همچون سایر قنات‌های دیگرش که به فراموشی سپرده شده است. با وجود تمامی این بی‌وفایی‌ها اما قنات مهرگرد جزو قنات‌هایی به شمار می‌آید که …

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

چه بر سر قدیمی‌ترین قنات تهران آمد؟

مهرگرد هنوز جان در بدن دارد

قنات مهرگرد روزگاری رگ حیاتی تهران قدیم بود. قناتی که حتی در رسیدن تهران به جایگاه پایتختی بی‌تأثیر نبوده است. پایتخت اما به قنات مهم و تاریخش بی‌وفا بوده است. همچون سایر قنات‌های دیگرش که به فراموشی سپرده شده است. با وجود تمامی این بی‌وفایی‌ها اما قنات مهرگرد جزو قنات‌هایی به شمار می‌آید که …

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.