روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۲ آبان ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۲ آبان ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

غفلت از هنر چه زیان‌هایی برای پایتخت دارد

تهران، شهری که هنر می‌خواهد

 چند سال پیش احمد مازنی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی دهم خبر از جلسه‌ای میان نمایندگان نهاد‌های انتظامی، امنیتی، قضایی، قانون‌گذار و اجرایی برای حل مسئله حضور نوازندگان خیابانی داد. حضور نمایندگان این همه نهاد این سؤال را ایجاد می‌کرد که مگر مشکل چیست؟

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

غفلت از هنر چه زیان‌هایی برای پایتخت دارد

تهران، شهری که هنر می‌خواهد

 چند سال پیش احمد مازنی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی دهم خبر از جلسه‌ای میان نمایندگان نهاد‌های انتظامی، امنیتی، قضایی، قانون‌گذار و اجرایی برای حل مسئله حضور نوازندگان خیابانی داد. حضور نمایندگان این همه نهاد این سؤال را ایجاد می‌کرد که مگر مشکل چیست؟

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.