روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۳ دی ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۳ دی ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

کودکان چه سهمی از پیاده روی در شهر دارند؟

خیابان‌های سخت تهران برای کودکان

آسیب‌های ناشی از حوادث ترافیکی علت بسیاری از مرگ و میرها و معلولیت‌های کودکان در جهان است. در ایران آمار دقیقی از میزان تصادفاتی که منجر به فوت یا مجروح شدن کودکان و نوجوانان می‌شود، در دست نیست؛ اما بر اساس اعلام نماینده یونیسف در ایران حوادث ترافیکی دومین علت شایع معلولیت و مرگ کودکان…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

کودکان چه سهمی از پیاده روی در شهر دارند؟

خیابان‌های سخت تهران برای کودکان

آسیب‌های ناشی از حوادث ترافیکی علت بسیاری از مرگ و میرها و معلولیت‌های کودکان در جهان است. در ایران آمار دقیقی از میزان تصادفاتی که منجر به فوت یا مجروح شدن کودکان و نوجوانان می‌شود، در دست نیست؛ اما بر اساس اعلام نماینده یونیسف در ایران حوادث ترافیکی دومین علت شایع معلولیت و مرگ کودکان…

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.