روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۴ آذر ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۴ آذر ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

از خانه باستان‌شناسان تا خانه معتادان

بی سر و سامانی در خانه پدری جلال

خانه تاریخی‌ای معروف به خانه پدری جلال آل احمد واقع در محله سنگلج و گذر کارکن اساسی سال‌هاست که دست به دست می‌شود و هنوز احیا و مرمت نشده است. این بنای تاریخی به تازگی پاتوقی برای معتادان شده است. گذر کارکن اساسی در محله سنگلج یک گذر تجاری است که تاریخ سنگلج را هم در کنارش می‌توان تماشا کرد.

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

از خانه باستان‌شناسان تا خانه معتادان

بی سر و سامانی در خانه پدری جلال

خانه تاریخی‌ای معروف به خانه پدری جلال آل احمد واقع در محله سنگلج و گذر کارکن اساسی سال‌هاست که دست به دست می‌شود و هنوز احیا و مرمت نشده است. این بنای تاریخی به تازگی پاتوقی برای معتادان شده است. گذر کارکن اساسی در محله سنگلج یک گذر تجاری است که تاریخ سنگلج را هم در کنارش می‌توان تماشا کرد.

ادامه مقاله

 

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.