روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۴ مهر ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۴ مهر ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

طرح‌های توسعه محلات چه سودی برای پایتخت دارند؟

دمیدن رنگ به تهران خاکستری

وجود بافت‌های مرده و متروکه یکی از مشکلات شهرهای درحال‌توسعه همچون تهران است که در خیال رسیدن به توسعه‌یافتگی هوشمند هستند. بافت‌هایی که زمانی پر از هیاهوی زندگی بودند و امروز جز فرسودگی و مردگی، یادآور چیز دیگری نیستند. فضاهایی که اغلب به بخش ناایمن محلات نیز تبدیل شده‌اند…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

طرح‌های توسعه محلات چه سودی برای پایتخت دارند؟

دمیدن رنگ به تهران خاکستری

وجود بافت‌های مرده و متروکه یکی از مشکلات شهرهای درحال‌توسعه همچون تهران است که در خیال رسیدن به توسعه‌یافتگی هوشمند هستند. بافت‌هایی که زمانی پر از هیاهوی زندگی بودند و امروز جز فرسودگی و مردگی، یادآور چیز دیگری نیستند. فضاهایی که اغلب به بخش ناایمن محلات نیز تبدیل شده‌اند…

ادامه مقاله

 

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.