روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۵ آبان ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۵ آبان ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

پیشنهاد پاییز‌گردی در پایتخت

پادشاه فصل‌ها در خیابان‌های تهران

فصل پاییز جلوه‌های زیبایش را به پایتخت آورده است. در حالی که ماه دوم فصل پاییز در حال تمام شدن است و این روزها کرونا و شرایط مختلف زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار داده، شهر رنگ و بوی پاییزی گرفته است. در چنین روزهایی که تماشای طبیعت پاییزی شهر تهران می‌تواند فرصتی برای گردش کوتاه در هوای آزاد باشد.

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

پیشنهاد پاییز‌گردی در پایتخت

پادشاه فصل‌ها در خیابان‌های تهران

فصل پاییز جلوه‌های زیبایش را به پایتخت آورده است. در حالی که ماه دوم فصل پاییز در حال تمام شدن است و این روزها کرونا و شرایط مختلف زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار داده، شهر رنگ و بوی پاییزی گرفته است. در چنین روزهایی که تماشای طبیعت پاییزی شهر تهران می‌تواند فرصتی برای گردش کوتاه در هوای آزاد باشد.

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.