روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۵ آذر ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۵ آذر ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

مصرف ۶۰ میلیارد نخ سیگار در ایران

۲۵ درصد تهرانی‌ها سیگار می‌کشند

برآوردها از میزان مصرف دخانیات در کشور می‌گوید که ایرانی‌ها به طور تقریبی سالانه نزدیک به ۶۰ میلیارد نخ سیگار مصرف می‌کنند که بین ۱۵ تا ۲۵ میلیارد نخ آن از طریق قاچاق وارد کشور شده است. بر اساس آمار سال ۱۳۹۸ پولی که برای خرید این سیگارها روزانه از جیب ایرانی‌ها کسر می‌شود بین ۸ تا ۱۰ میلیارد تومان است.

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

مصرف ۶۰ میلیارد نخ سیگار در ایران

۲۵ درصد تهرانی‌ها سیگار می‌کشند

برآوردها از میزان مصرف دخانیات در کشور می‌گوید که ایرانی‌ها به طور تقریبی سالانه نزدیک به ۶۰ میلیارد نخ سیگار مصرف می‌کنند که بین ۱۵ تا ۲۵ میلیارد نخ آن از طریق قاچاق وارد کشور شده است. بر اساس آمار سال ۱۳۹۸ پولی که برای خرید این سیگارها روزانه از جیب ایرانی‌ها کسر می‌شود بین ۸ تا ۱۰ میلیارد تومان است.

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.