روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۵ دی ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۵ دی ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

نخستین کارگاه عکس با عنوان «ملاقات با خیابان» برگزار شد

ولیعصر در قاب دوربین‌ها

پنجشنبه ۲۵ دی ماه بخش عکاسی کارگاه ملاقات با خیابان در پایگاه میراثی خیابان ولیعصر برگزار شد. وحید قاسمی، دبیر کارگاه ملاقات با خیابان درباره برگزاری بخش عکاسی این کارگاه گفت: «در دوره عکاسی کارگاه ملاقات با خیابان سه راهبر سه گروه متشکل از ۷ عضو را راهبری می‌کند.

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

نخستین کارگاه عکس با عنوان «ملاقات با خیابان» برگزار شد

ولیعصر در قاب دوربین‌ها

پنجشنبه ۲۵ دی ماه بخش عکاسی کارگاه ملاقات با خیابان در پایگاه میراثی خیابان ولیعصر برگزار شد. وحید قاسمی، دبیر کارگاه ملاقات با خیابان درباره برگزاری بخش عکاسی این کارگاه گفت: «در دوره عکاسی کارگاه ملاقات با خیابان سه راهبر سه گروه متشکل از ۷ عضو را راهبری می‌کند.

ادامه مقاله

 

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.