روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۶ آذر ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۶ آذر ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

۱۰۰ سال حمل و نقل در تهران

از ماشین دودی تا مترو

تهران با کوچه‌های خاکی و گرد غبار و ناشی از رفت و آمد اسب‌ها و واگن‌های اسبی تصویری از شهر است که قدمتش به حدود ۱۰۰ سال می‌رسد. تصویری آن‌قدر قالب که بسیاری از مسافران خارجی آن دوره تهران از گرد و خاک ناشی از حمل و نقل در شهر قلم به شکایت برده‌اند.

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

۱۰۰ سال حمل و نقل در تهران

از ماشین دودی تا مترو

تهران با کوچه‌های خاکی و گرد غبار و ناشی از رفت و آمد اسب‌ها و واگن‌های اسبی تصویری از شهر است که قدمتش به حدود ۱۰۰ سال می‌رسد. تصویری آن‌قدر قالب که بسیاری از مسافران خارجی آن دوره تهران از گرد و خاک ناشی از حمل و نقل در شهر قلم به شکایت برده‌اند.

ادامه مقاله

 

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.