روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۶ تیر ۱۴۰۰ – منطقه ۴

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۶ تیر ۱۴۰۰ - ویژه نامه توسعه محلی منطقه ۴ تهران - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه ۴

گسترش مسیرهای دوچرخه در شرق پایتخت

شهرداری تهران در راستای توسعه محلات شهر دست به اجرای پروژه‌هایی در مناطق ۲۲ گانه تهران در سال ۱۳۹۹ زده است. دروازه تهران در سلسله گزارش‌هایی به …

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه ۴

گسترش مسیرهای دوچرخه در شرق پایتخت

شهرداری تهران در راستای توسعه محلات شهر دست به اجرای پروژه‌هایی در مناطق ۲۲ گانه تهران در سال ۱۳۹۹ زده است. دروازه تهران در سلسله گزارش‌هایی به …

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.