روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۷ مهر ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

پایتخت به آرامستانی جدید نیاز دارد

سرزمینی تازه برای رفتگان

سال‌هاست که زنگ خطر کمبود قبر برای تدفین مردگان در تهران به صدا درآمده. بر اساس آخرین اظهارات مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س)، تنها دو سال تا پایان ظرفیت این آرامستان زمان باقی است؛ اما شیوع ناگهانی ویروس کرونا و افزایش شمار مرگ و میرها در تهران معادلات در رابطه با زمان پایان ظرفیت این آرامستان را به هم ریخته است

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

پایتخت به آرامستانی جدید نیاز دارد

سرزمینی تازه برای رفتگان

سال‌هاست که زنگ خطر کمبود قبر برای تدفین مردگان در تهران به صدا درآمدهبر اساس آخرین اظهارات مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س)، تنها دو سال تا پایان ظرفیت این آرامستان زمان باقی است؛ اما شیوع ناگهانی ویروس کرونا و افزایش شمار مرگ و میرها در تهران معادلات در رابطه با زمان پایان ظرفیت این آرامستان را به هم ریخته است

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.