روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۸ آبان ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۸ آبان ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

تهران قدیم در سه سفرنامه ژاپنی‌

شهری که هیچ ندارد

از آغاز دهه ۹۰ انتشارات طهوری اقدام به انتشار سفرنامه‌هایی از مسافران ژاپنی به ایران کرد. این سفرنامه‌ها که با ترجمه هاشم رجب‌زاده و کنیجی‌ ئه اوُرا منتشر شدند، منابع تاریخی مهم و دست اولی به حساب می‌آیند که تا پیش از این کمتر پژوهشگری از وجود چنین منابعی مطلع بود.

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

تهران قدیم در سه سفرنامه ژاپنی‌

شهری که هیچ ندارد

از آغاز دهه ۹۰ انتشارات طهوری اقدام به انتشار سفرنامه‌هایی از مسافران ژاپنی به ایران کرد. این سفرنامه‌ها که با ترجمه هاشم رجب‌زاده و کنیجی‌ ئه اوُرا منتشر شدند، منابع تاریخی مهم و دست اولی به حساب می‌آیند که تا پیش از این کمتر پژوهشگری از وجود چنین منابعی مطلع بود.

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.