روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۸ بهمن ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - منطقه ۹ تهران - ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

معرفی پروژه‌های توسعه محلی منطقه ۹

دورهمی اهالی در خیابان اجتماعی

شهرداری تهران در راستای افزایش حس تعلق شهری در شهروندان و بالا بردن سطح رضایت از زندگی در تهران ۳۳ پروژه توسعه محله‌ای را در منطقه ۹ اجرایی کرده است. شهر به ساکنانش تعلق دارد. شهری برای همه، شهری است که دسترسی همه شهروندان به خدمات شهری در آن راحت و یکسان باشد و …

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

معرفی پروژه‌های توسعه محلی منطقه ۹

دورهمی اهالی در خیابان اجتماعی

شهرداری تهران در راستای افزایش حس تعلق شهری در شهروندان و بالا بردن سطح رضایت از زندگی در تهران ۳۳ پروژه توسعه محله‌ای را در منطقه ۹ اجرایی کرده است. شهر به ساکنانش تعلق دارد. شهری برای همه، شهری است که دسترسی همه شهروندان به خدمات شهری در آن راحت و یکسان باشد و …

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.