روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۸ مهر ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

آمار‌ها از روز‌های تلخ کرونایی تهران خبر می‌دهند

سهم ۵۰ درصدی تهران از مرگ و میر‌ها

موضوع فراگیری و آمار‌های مرگ و میر کرونا یکی از موضوعات جلسه یکشنبه، ۲۷ مهر‌ماه شورای شهر تهران بود. جلسه‌ای که در آن رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران خبر از سهم ۵۰ درصدی تهرانی‌ها از مجموع مرگ و میر‌های کرونا داد و رئیس شورای شهر خواستار تعطیلی کامل شهر تهران شد…

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

آمار‌ها از روز‌های تلخ کرونایی تهران خبر می‌دهند

سهم ۵۰ درصدی تهران از مرگ و میر‌ها

موضوع فراگیری و آمار‌های مرگ و میر کرونا یکی از موضوعات جلسه یکشنبه، ۲۷ مهر‌ماه شورای شهر تهران بود. جلسه‌ای که در آن رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران خبر از سهم ۵۰ درصدی تهرانی‌ها از مجموع مرگ و میر‌های کرونا داد و رئیس شورای شهر خواستار تعطیلی کامل شهر تهران شد…

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.