روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۹ آبان ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۹ آبان ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

درباره گردشگری ادبی به مناسب هفته کتاب در تهران

تهران نقشه ادبی ندارد

متون ادبی، نویسندگان و میراث به جای مانده از آن‌ها همیشه یکی از عواملی بوده که میل به دیدن شهرها را در مردم زنده کرده است. در طول تاریخ توصیف‌هایی که نویسندگان از شهر‌ها با تکیه بر کلمات، نبوغ شاعرانه و فنون ادبی خود داشته‌اند، گردشگران بسیاری را به سوی این شهرها کشانده است.

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

درباره گردشگری ادبی به مناسب هفته کتاب در تهران

تهران نقشه ادبی ندارد

متون ادبی، نویسندگان و میراث به جای مانده از آن‌ها همیشه یکی از عواملی بوده که میل به دیدن شهرها را در مردم زنده کرده است. در طول تاریخ توصیف‌هایی که نویسندگان از شهر‌ها با تکیه بر کلمات، نبوغ شاعرانه و فنون ادبی خود داشته‌اند، گردشگران بسیاری را به سوی این شهرها کشانده است.

ادامه مقاله

 

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.