روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۹ آذر ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

در هشت ماه ۶۶ هزار پرونده نزاع در تهران تشکیل شده است

دعوای کمتر در سال کرونا

در میان آمارها و ارقامی که منابع رسمی هر ساله به عنوان مؤلفه‌های سنجش خشونت منتشر می‌کنند نام تهران در صدر استان‌های کشور قرار دارد. از آمار استرس تا نزاع و درگیری‌های خیابانی، تهران اولین استانی است که بیشترین آمار را در میان ۳۱ استان ایران دارد.

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

در هشت ماه ۶۶ هزار پرونده نزاع در تهران تشکیل شده است

دعوای کمتر در سال کرونا

در میان آمارها و ارقامی که منابع رسمی هر ساله به عنوان مؤلفه‌های سنجش خشونت منتشر می‌کنند نام تهران در صدر استان‌های کشور قرار دارد. از آمار استرس تا نزاع و درگیری‌های خیابانی، تهران اولین استانی است که بیشترین آمار را در میان ۳۱ استان ایران دارد.

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.