روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۹ مهر ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

خانه موتمن الاطبا، خاطره‌ای در عودلاجان

از خانه پدری تا شهرزاد

انتهای یکی از فرعی‌های بن‌بست در محله عودلاجان یکی از سینمایی‌ترین خانه‌های تاریخی شهر تهران قرار دارد. خانه‌ای که راه ورودی بلند و باریکش به حیاط بارها محل قاب بستن سینماگران مختلف بوده و با وجود کمتر شناخته شدن بنا، تصاویرش در خاطره تصویری ثبت شده است.

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

خانه موتمن الاطبا، خاطره‌ای در عودلاجان

از خانه پدری تا شهرزاد

انتهای یکی از فرعی‌های بن‌بست در محله عودلاجان یکی از سینمایی‌ترین خانه‌های تاریخی شهر تهران قرار دارد. خانه‌ای که راه ورودی بلند و باریکش به حیاط بارها محل قاب بستن سینماگران مختلف بوده و با وجود کمتر شناخته شدن بنا، تصاویرش در خاطره تصویری ثبت شده است.

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.