روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲ دی ۱۳۹۹

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲ دی ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

یادداشت روز یادداشت روز

درس‌هایی برای تهران قرن‌ آینده

فرصت سوزی ۲۵ ساله

تهران خود را برای ورود به سال ۱۴۰۰ آماده می‌کند. مدیریت شهری در تلاش است تا برای ورود به قرن تازه برنامه‌ریزی کند و زیرساخت‌های لازم را متناسب با فرصت‌هایی که در قرن جدید پیش روی شهر قرار دارد، فراهم آورد. توجه به سهولت زندگی آدم‌ها در شهر، محور قرار دادن انسان‌ها به جای خودروها در ساخت …

ادامه مقاله

یادداشت روز یادداشت روز

درس‌هایی برای تهران قرن‌ آینده

فرصت سوزی ۲۵ ساله

تهران خود را برای ورود به سال ۱۴۰۰ آماده می‌کند. مدیریت شهری در تلاش است تا برای ورود به قرن تازه برنامه‌ریزی کند و زیرساخت‌های لازم را متناسب با فرصت‌هایی که در قرن جدید پیش روی شهر قرار دارد، فراهم آورد. توجه به سهولت زندگی آدم‌ها در شهر، محور قرار دادن انسان‌ها به جای خودروها در ساخت …

ادامه مقاله

گزارش تصویری گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش همه

نظرات بسته شده است.